Trainers

Alex MacDonald

Assistant BJJ Instructor

Credentials & Certifications:

  • Brown Belt in Brazilian Jiu-Jitsu
  • Has competed in Brazilian Jiu-Jitsu
  • Has been training since 2012